FAQ

نرخ حمل و نقل هوایی یا بر اساس وزن ناخالص واقعی یا وزن حجمی یک محموله تعیین می‌شود ، هر کدام که بیشتر باشد.

حمل و نقل ، نوع ويژه اي از توليد است كه برخلاف اصول جاري درتوليد كالاهاي اقتصادي در يك نقطه مشخص مكاني مستقر نيست ، بلكه عوامل توليد در امتداد مسيرهاي مختلف تركيب يافته و شكل مي گيرند.
حجم زیادی از درآمد های حمل و نقل کالا ، در ترمينالها جاي گرفته و ظاهراً   چنين به نظر مي رسد كه راه هايي كه اين ترمينالها را بهم متصل مي كنند بدون هزينه های شخصی   ، نگهداري و احداث مي شوند . در حاليكه چنين نيست و در واقع ، ساختار هزينه ها در انواع مختلف حمل و نقل سبب و نتيجه عملكرد هزينه هاي ثابت و هزينه هاي متغير است كه از سرمايه گذاري در طول مسيرحاصل آمده است .
در هر صورت ، هزینه های نگهداری وسایل نقلیه و هزینه های مصرف سوخت در ساز و کار حمل و نقل بین المللی کالا ، در کنار حقوق کارمندان و هزینه های تشریفات گمرکی  ، بخش عمده ی سرمایه گذاری های ساختمان حرفه ی حمل و نقل کالا به صورت بین المللی یا داخلی را شامل می شوند .
طبیعتاً تغییراتی که در هر یک از این اِلِمان ها ایجاد شود ، منجر به تغییر در هزینه های شرکت ها و مشتریان این صنعت قرار می گیرد .

هزينه هاي ثابت : عبارتست از هزينه هايي هستند كه در اثر استهلاك فني سرمايه هاي اوليه وسايط نقليه ، مخارج ساخت ونگهداري ترمينالها و راه ها، پرداخت مالياتهاي مختلف وعوارض گمركي پديد مي آيند. هزينه هاي ثابت را معمولاً هزينه هاي غير مستقيم ، هزينه هاي مكمل(1)، هزينه هاي اضافي(2) و يا هزينه هاي سربار (3)مي نامند .
اگر چنانكه هزينه هاي ثابت برحسب هر تن كالاي حمل شده درطول مسافت بيان شود، فرم عمومي عملكرد هزينه هاي ثابت بگونه اي خواهد بود كه با افزايش عملكرد، هزينه هاي ثابت بازاء هرتن درمسافت طي شده كاهش خواهد يافت و نتيجاً به كاهش نسبي هزينه هاي متوسط كل منجر خواهد شد.
هزينه هاي جاري يا متغير : هزينه هاي جاري يا خدماتي مشتمل برمجموع هزينه هايي است كه در ترمينالها ويا ضمن حركت در طول مسير از انجام خدمات لازم پديد مي آيند. هزينه هاي متغير را گاهي هزينه هاي دسته اول(1) و يا هزينه هاي مستقيم (2) و گاهي هزينه هاي دست به نقد(3) مي خوانند
اينگونه هزينه ها اصولاً برحسب كيفيت ساختماني كالا وسيستم حمل ونقل تغيير مي كند و به تناسب ظرفيت وسيله نقليه و ترمينالها متفاوت است. در هر حال عملكرد آن تابع مجموع هزينه هايي است كه از ايستگاه مبدأ تا مقصد صرف مي شود(مانند بيمه ،بسته بندي،بارگيري، تخليه و سوخت). اصولاً مخارج استاندارد و بسته بندي كالا درنظامهاي مختلف حمل ونقل متفاوت هستند و غالباً ميزان آنها در 
حمل و نقلهاي بلند مدت (مانند حمل ونقل دريايي) بيش از مبالغي است كه در نقل و انتقالهاي كوتاه مدت (نظيرحمل ونقل هوايي) وجود دارد. نرخ بيمه نيز معمولاً در حمل ونقلهاي طولاني مدت زميني و دريايي ، به جهت طول زماني حمل ونقل و آسيب پذيري كالا، بيش از حمل ونقل هوايي است. علاوه برهزينه هاي بارگيري وتخليه در ايستگاه هاي مبدأ ومقصد، هزينه هاي بارگيري مجدد بين راه را نيز مي توان از جمله هزينه هاي جاري و يا متغير بحساب آورد.گاهي ممكنست كالايي بيش از حركت از ايستگاه مبدأ و قبل از رسيدن به ايستگاه مقصد،داراي چندين مرحله حمل ونقل و جابجاييهاي جداگانه باشد. در مواردي ممكنست انتقال كالا از يك نوع وسيله نقليه و نوع ديگر، علاوه برهزينه هاي فني وبارگيري مجدد، مخارج انبارداري واحياناً ايجاد ضايعات وگاهي تأخيرات زماني تحويل كالا را به همراه آورد كه هريك در نوع خود متضمن هزينه هاي متغير است .

هزينه هاي حمل ونقل و عملكرد توليد برحسب فاصله :
همانطور كه در قسمت قبل هم اشاره شد، هزينه كل (Tc )حمل ونقل حاصل تركيب مجموع هزينه هاي ثابت (Fc) ومتغير(Vc )است كه در يك برآيند منحني قراردارد. براساس فرضيه اي ساده اگرهزينه هاي ثابت ومتغير، عملكردي يكسان و متشابه داشته باشند،بهاي حمل ونقل براي انجام عمليات مشخص در فواصل معيني برابر مي باشد و با افزايش هر واحد اضافي ، فاصله يك واحد اضافي هزينه به هزينه هاي كل حمل ونقل اضافه مي شود.بدين ترتيب ، حركت يك كالا درفاصله اي صد كيلومتري دو برابر حركت همان كالا درفاصله پنجاه كيلومتري هزينه در بردارد در حاليكه هزينه هاي حمل ونقل،بويژه به جهت نحوه عملكرد هزينه هاي ثابت در هر نوع حمل ونقلي ، با مسافت تناسب كمتري دارد. زيرا هر قدر طول راه افزايش يابد هزينه ثابت در مقايسه با فاصله اي كمتر، بين فاصله بيشتري تقسيم مي شود ون تيجه آنكه هزينه كل،درهر كيلومتر ، با ازدياد فاصله با نرخ(منحنی) كاهش يابنده اي افزايش مي يابد.
برآيند خط ومنحني هزينه هاي حمل ونقل برحسب واحد وزن – كيلومتر
فاصله مطلوب براي بهره برداري از هر وسيله نقليه اي به تناسب هزينه ها، عبارت از فاصله اي است كه مجموع هزينه هاي ثابت نمتغير را به حداقل ممكن برساند. نشان مي دهد، تفاوت هزينه هاي مسيرطي شده ، در سه نوع وسيله نقليه به جهت تغييرات ناشي از هزينه هاي ثابت و متغير پديد آمده است. اين منحني ها در واقع نتيجه برآوردهاي مالي حمل ونقلهاي طولاني است و هزينه متوسط كل آن نيز، متوسط هزينه هاي ثابت و متغير درفواصل طولاني را شامل مي شود.

هنگامی که به مسئله مهم حمل و نقل بین المللی توجه می‌کنید، روند جستجو می ‌تواند به سرعت بسیار زیاد شود. نه تنها گزینه های زیادی وجود دارد، بلکه اصطلاحات بسیاری نیز وجود دارد که شاید با آنها ناآشنا باشید.
این سؤال که بهترین شرکت حمل و نقل بین المللی کیست، همیشه نمی تواند به راحتی پاسخ داده شود، زیرا این امر به عوامل مختلفی بستگی دارد. بهترین شرکت حمل و نقل در سراسر جهان برای یک نفر ممکن است بهترین یا ارزانترین شرکت حمل و نقل بین المللی باشد و برای شما اینطور نباشد. پس به عوامل زیادی بستگی دارد.
مهم است که بدانید وقتی در حال بررسی خدمات حمل و نقل بین المللی هستید، به دنبال چه چیزی می‌گردید و چه عاملی برایتان مهم است. اگر می‌خواهید تصمیمی آگاهانه بگیرید، باید بدانید که چه چیزی بسیار مهم است. هنگامی که به دنبال بهترین شرکت حمل و نقل بین المللی هستید، مهم است که موارد زیر را در نظر بگیرید:
نرخ ها
اولین چیزی که مردم هنگام مقایسه خدمات حمل و نقل بین المللی به آن توجه میکنند، نرخ هایی است که شرکت ها شارژ می‌کنند. این امر مهم است که مورد توجه مشتریان قرار می‌گیرد، به این دلیل اینکه مشتری می‌خواهد برنامه ریزی کند و هزینه ها را تا جای ممکن به حداقل برساند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که هنگام جستجوی شرکت های حمل و نقل بین المللی، عوامل مهم دیگری نیز در نظر گرفته شود.
سرعت تحویل
هنگام حمل و نقل، اغلبا شما می‌خواهید سریعترین گزینه های حمل و نقل بین المللی را جستجو کنید. این مهم است که بررسی کنید که آیا شرکت ها حمل و نقل چند روزه کالا را ارائه می‌دهند، که آیا می‌تواند در مواقع اضطراری یا حساس به زمان کالا را جابجا کند و این امر بسیار مهم می‌باشد. همچنین به سایر برنامه های زمانی کوتاه مدت تحویل توجه کنید.
هنگامی که شما در سطح بین المللی حمل و نقل دارید، احتمال دارد که مقصد کالای شما در یک کشور دور باشد. شما می‌خواهید مطمئن باشید که محموله های شما تحویل داده می‌شود، مهم نیست که چه منطقه ای قرار داشته باشد. برخی از شرکت های حمل و نقل بین المللی فقط به کد پستی خاص تحویل می‌دهند و یا به مناطق محدود و خاص، بنابراین حتما این موارد را بررسی کنید.
آیا می‌دانید شرکت حمل و نقل بین المللی که قصد ارائه آن را دارید، در چه جایگاهی قرار دارد؟
محدودیت وزن و محدودیت اندازه
نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم محدودیت وزن و محدودیت اندازه خدمات حمل و نقل بین المللی است که شما در نظر می‌گیرید. شما می‌خواهید اطمینان حاصل کنید که هر آنچه را که قصد حمل و نقل دارید در واقع توسط بهترین شرکت حمل و نقل بین المللی انتخاب شده پذیرفته می‌شود و انجام می‌شود.
قابلیت های ردیابی
وقتی کالا یا مدارک را به سراسر جهان ارسال می‌کنید، نمی‌خواهید بدانید در هر زمان کالای شما در کجا قرار دارد؟ به همین دلیل خدمات ردیابی حمل و نقل بین المللی بسیار مهم است.
شما می‌توانید از خدمات ردیابی حمل و نقل بین المللی استفاده کنید تا محل حمل و نقل را دقیقاً مشخص کنید و اینکه دقیقاً چه زمانی تحویل داده می‌شود، که می‌تواند به شما در آسودگی کمک کند.
از لیست طولانی در بالا می‌توانید مشاهده کنید که جنبه های مختلفی وجود دارد که هنگام جستجوی خدمات حمل و نقل بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد.
ممکن است در ابتدا بسیار زیاد به نظر برسد، اما با تهیه لیستی از فاکتورهای ضروری برای تجارت شما، از جمله حمل و نقل با زمان کوتاه تر یا تحویل به موقع، می‌توانید لیست را محدود کنید. از آنجا، به منظور انتخاب شرکت برتر حمل و نقل در سراسر جهان برای تجارت خود، مقایسه نرخ ها و قابلیت اطمینان بسیار مهم است.
پی اس پی اکسپرس یکی از شرکت های حمل و نقل بین المللی است که شما هنگام شروع حمل و نقل بین المللی کالاهای خود در نظر بگیرید. PSP Express ردیابی حمل و نقل بین المللی را ارائه می‌دهد، که این یک ویژگی عالی است.
مزیت استفاده از اکسپرس این است که آنها خدمات حمل و نقل بین المللی بدون محدودیت اندازه ارائه می‌دهند.
بهترین خدمات حمل و نقل بین المللی چیست؟
با فرض اینکه کالاهای فیزیکی را برای مشتری نهایی خود ارسال می‌کنید، در بعضی مواقع باید بدانید که چگونه محصولات شما به مقصد می‌رسد. روش های مختلفی برای ارسال بسته های مختلف وجود دارد و می‌تواند تصمیم گیری در مورد بهترین گزینه، برای شما گیج کننده باشد.
مهمتر از آن ، ممکن است کالای خود را با شرکت های خارجی نیز نیز حمل کنید، که باعث می‌شود حمل و نقل در سراسر جهان گیج کننده تر به نظر برسد.

با گزینه های بسیار زیادی برای حمل و نقل بین المللی مواجه خواهید شد، که شاید نمی‌دانید باید از کجا شروع کنید.
آیا ارزانترین شرکت حمل و نقل بین المللی، سریعترین شرکت حمل و نقل بین المللی یا موارد دیگری را به طور کامل می‌خواهید؟ دشوار است که بدانید و مطمئن شوید که بهترین شرکت های حمل و نقل بین المللی چه خدماتی را ارائه می‌دهند و باید چه شرکتی را انتخاب می‌کنید.

1 | در ابتدا لیست شرکت حمل و نقل بین المللی خود را ایجاد کنید
حمل و نقل در خارج از کشور نیاز به برنامه ریزی زیادی دارد. کشورهای خارجی قوانین و مقررات و سیاست های متفاوتی در مورد حمل و نقل بین المللی کالاها و محصولات دارند. این مهم است که سیاست های مناسب کشور مقصد خود را با شرکت حمل و نقل بین المللی خود مورد بررسی و گفتگو قرار دهید تا از بروز هرگونه عوارض جلوگیری کنید. به تاریخ و محل تحویل کالای خود فکر کنید و با ابعاد و وزن حمل و نقل خود آماده شوید. قطعا که شما می‌خواهید تا حد امکان جزئیات مربوط به حمل و نقل خود را بدانید و در ریز جزئیات آن قرار گیرید، بنابراین شرکت های حمل و نقل بین المللی می‌دانند چگونه بهترین نیازهای شما را برآورده سازند.
2 | بهترین شرکت بین المللی حمل و نقل را انتخاب کنید
پس از اتمام لیست حمل و نقل، شرکت هایی که در حمل و نقل بین المللی تخصص دارند را برای بررسی نرخ ارسال در نظر بگیرید که در چه اندازه ای برای شما صرف اقتصادی دارد و بیزینس شما را به خطر نمی‌اندازد. آنها برای تجارت شما رقابت می‌کنند، بنابراین می‌دانید و مطمئن هستید که شما بهترین نرخ حمل و نقل بین المللی را دریافت می‌کنید. با شرکت های حمل و نقل بین المللی صحبت کنید. از آنها در مورد تجربه خود با حمل و نقل بین المللی مشابه تجارت خودتان که تابحال انجام داده اند سؤال کنید. دریایی، ریلی، زمینی و هواپیمایی، فقط چند گزینه مختلف برای نیازهای حمل و نقل بین المللی شما هستند. هر گزینه دارای مقررات و تدارکات پیچیده خود است، بنابراین یک شرکت معتبر حمل و نقل بین المللی است که می‌تواند این روند را تا حد ممکن بدون دردسر انجام دهد.
هر حمل و نقل مشخصات حامل خود را نیز دارد. اطمینان حاصل کنید که تاریخچه شرکت حمل کننده، سوابق و بازخورد رتبه بندی شده آن از مشتریان چگونه است و آنها را بررسی کنید. ببینید چند حمل و نقل بین المللی از طریق آن شرکت انجام گرفته است و تجربه مشتریانشان با آنها چه بوده است. پوشش بیمه باربری و مجوز آنها را بررسی کنید تا مطمئن شوید آنها می‌توانند نیازهای شما را برآورده کنند. در صورت نیاز می‌توانید بیمه کالا را خریداری کنید. با صحبت با شرکت حمل و نقل و بررسی پروفایل آنها، می‌توانید مطمئن باشید که بهترین شرکت حمل و نقل بین المللی را انتخاب می‌کنید.
3 | حمل و نقل بین المللی و تحویل کالا
پس از انتخاب شرکت حمل و نقل بین المللی مورد نظر خود، با هر گونه سؤال ، نگرانی یا اطلاعات که ممکن است در مورد حمل و نقل بین المللی خود داشته باشید، با آنها تماس بگیرید. این مهم است که با شرکت حمل و نقل بین المللی در مورد انتخاب خود در مورد راه های مختلفی که می‌تواند شما را از وضعیت حمل و نقل آگاه کند، گفتگو کنید. بهترین شرکت حمل و نقل بین المللی برای تجارت شما باید اطلاعات مورد نیاز برای تجارت شما را داشته باشد. این که آیا این ارتباط ساده است یا استفاده از سیستم ردیابی می‌شود را سؤال کنید که چگونه می‌توانید به بهترین شکل ممکن از وضعیت کالای خود مطلع شوید. اطلاعات تماس با شخص ثالث(که می‌تواند فروشنده یا ارسال کننده باشد) را که می‌تواند به حمل و نقل بی نقص کمک کند، به شرکت حمل کننده خود بدهید. اگر درمورد انتخاب با شرکت حمل و نقل بین المللی مشکلی دارید، به ما اطلاع دهید. ما در اینجا برای کمک به حمل و نقل بین المللی شما در تمامی مراحل آن هستیم.

اسناد مورد نیاز برای حمل و نقل بین المللی به کشوری که کالاها به آنها تحویل داده می‌شود و کالای خاصی که ارسال می‌شود بستگی دارد. در زیر لیستی فراگیر اما نه جامع برای اسناد و مدارک مورد نیاز وجود دارد.
پیش فاکتور
> نامه دستورالعمل حمل و نقل
> فاکتور تجاری
> پیش نویس بانک
> لیست بسته بندی
> گواهی های مبدا
> فرم های کالاهای خطرناک
> صورتحساب بارگیری (زمینی، دریایی و هوایی)

در هنگام انتخاب بهترین روش برای ارسال کالای خود مواردی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. ما می‌گوییم این موارد عمدتاً عبارتند از:
قیمت
اندازه کالا
چقدر سریع به کالاهای خود نیاز دارید
سرویس
قیمت – بسیاری از مردم به دنبال ارزانترین راه برای ارسال بسته ها به خارج از کشور هستند. اگر می‌توانید با مواردی مانند زمان تحویل انعطاف پذیر باشید، می‌توانید پول زیادی را پس انداز کنید زیرا حمل و نقل هوایی می‌تواند 4 برابر بیشتر از حمل و نقل دریایی برای یک کالای نسبتاً بزرگ هزینه در بر داشته باشد.
اندازه کالا – برای انواع حمل و نقل به خارج از کشور، اندازه کالا تا حد زیادی تعیین کننده قیمت می‌باشد. بسته های بیشتر از اندازه تعیین شده، هزینه حمل و نقل هوایی را بسیار گرانتر می‌کند، در حالی که بسته های زیر اندازه مشخص (حدود 100 کیلوگرم و 0.5 متر مکعب) هزینه های حمل و نقل دریایی را ممکن است کمتر ‌کند.
چقدر سریع به کالاهای خود نیاز دارید – تفاوت زیادی بین این خدمات حمل و نقل بین المللی و زمان تحویل است. حمل و نقل دریایی می‌تواند روزهای زیادی از چین طول بکشد، در حالی که خدمات پست هوایی می‌تواند به سرعت 3 روز باشد!

یکی از موارد مهمی که در قراردادهای حمل به آن اشاره می‌شود، بحث چگونگی رسیدگی به حل اختلافات و قید نکات بسیار ریز و حساس مربوط به آن است. 

لازم به ذکر است که شرایطی را در ظهر بارنامه ملخص شده از کنوانسیونهای Hague، Hague Visby،   FIATA Multimodal،Rotterdam ، Hamburg ( دریایی)، CMR (جاده ای) و SMGS،  COTIF ( ریلی )، Warsaw، Montreal (هوایی) که به خلاصه مسئولیت‌های صادرکننده سند اشاره می‌نماید، ولی در مورد حق توقف – مدت توقف، خسارات تاخیر، دادگاه صالحه، قانون حاکم و یا هر گونه اختلافات احتمالی و چگونگی حل آنها اشاره ای نشده است. به همین دلیل انعقاد قرار داد حمل مورد توجه بیشتر قرار می گیرد.

بهترین وسیله کامیون و در صورت نیاز کامیون یخچال‌دار می‌باشد که از طریق باکو آذربایجان طی مدت ۱۰ روز به مقصد می‌رسد.

 

در یک بازار نرمال، شما انتظارات زیادی از شرکت حمل و نقل به عنوان فورواردر دارید. برای برگشت سالم کانتینر و حق توقف‌ها اخذ چک سپرده قطعی است. مدتی میزان مراجعات و چک‌ها زیاد شد و این مسئله از نظر دارایی مشکلاتی را ایجاد کرد. اینک شرکت‌های حمل و نقل مشتریان خود را غربال‌بندی کرده و بنا به اعتبارشان یا چک تضمین کلی برای تعداد معینی کانتینر و یا وجه نقد دریافت می‌کنند.

اصولاً در چرخه حمل و نقل سه عامل صاحب کالا، فورواردر و کریر وجود دارد. وقتی فورواردر با صاحب کالا قرارداد می‌بندد و یک نسخه سند حمل سراسری –TBL  یاMultimodal B/L  یاFBL  صادر می‌شود. در آن صورت، حمل از نقطه مبدا تا نقطه مقصد به عهده شرکت حمل‌کننده بوده و بالطبع مسئولیت انتقال بار از یک وسیله نقلیه به وسیله دیگر به عهده اوست، مگر در قرارداد چیز دیگری توافق شده باشد.

خیر. اینکوترمز قرارداد حمل نیست. اینکوترمز به نحوه تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار اشاره می‌کند و از ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل که آیا به عهده خریدار است یا فروشنده، سخن می‌گوید. در اینکوترمز ۲۰۱۰ نقطه تحویل کالا در مبدا و نقطه تحویل کالا در مقصد نیز مشخص گردیده است.   

به طور کلی شرکت‌های حمل و نقل Transit Time را تضمین نمی‌کنند و زمان آن بستگی به عرف دارد. به عنوان مثال زمان حمل کالایی با کامیون از بندرعباس به باکو چیزی حدود ۱۰ روز است و یا زمان حمل کالایی با کشتی از بندرعباس به بندر شانگهای در چین  چیزی حدود ۲۵ روز است. شرکت‌های حمل و نقل  Transit Timeرا فقط در قرارداد حمل کالاهای نمایشگاهی تضمین می‌کنند.

لازم به ذکر است در صورت اصرار صاحب کالا برای قید زمان ترانزیت در قرارداد، شرکت‌های حمل نقل با دریافت هزینه حمل بالاتر زمان ترانزیت را در قرارداد تضمین می‌نمایند.  

بحث بسته‌بندی مهم است به خصوص در اینکوترمز. در حمل و نقل بین‌المللی نوع بسته‌بندی  با توجه به وسیله حمل،  فصل، ماهیت کالا و مسیر حمل کالا تغییر می‌کند. به طور کلی اگر فروشنده کالا را بسته‌بندی کند، ولو اینکه قید گردد بسته‌بندی استاندارد و یا هر اصطلاح دیگری، شرکت حمل‌کننده مسئولیتی در قبال آسیب‌های وارده ندارد. اگر بسته‌بندی را شرکت حمل‌کننده انجام دهد، در آن صورت مسئولیت آسیب‌های احتمالی را بر عهده می‌گیرد؛ ضمن این که  مفاد و شرایط بیمه نامه باربری مربوطه نیز باید در نظر گرفته شوند. 

اگر خرید بصورت نقد باشد استفاده از حمل و نقل خارجی با اخذ مجوز از وزارت راه اشکالی ندارد.

 لزوم اخذ مجوز نیز بدین ترتیب است:

کامیون :  بیشتر از   ۱۰۰ تن

کشتی :  بیشتر از ۵۰۰ تن

هوایی :  بیشتر از ۲۰ تن

در صورت حمل با ناوگان خارجی و  عدم اخذ  مجوز از وزارت راه، در هنگام ترخیص کالا از گمرک مبلغ ۱۰ درصد به کرایه حمل به عنوان عوارض حمایت از ناوگان داخلی از صاحب کالا دریافت می گردد.   

توصیه می‌شود که نکات و ملاحظات مربوطه در قرارداد فروش ذکر شود.

کلمه Notation بیشتر در مورد حمل هوایی انجام می‌گیرد. هنگامی‌که فورواردر بارنامه را صادر می‌کند، در انتهای آن اشاره می‌شود که این کالا با پرواز در تاریخ ……………. توسط ایرلاین ……………. شماره……….. حمل خواهد شد.

در مورد بار دریایی اگر تاریخ حرکت کشتی روی MBL نوشته نشده باشد، فورواردر می‌تواند زمان حرکت کشتی را روی بارنامه notify کند که نشان‌دهنده تاریخ حرکت کشتی است.

قبض انبار توسط گمرک صادر می‌شود.

سؤال شما در مورد ترخیصیه باید باشد که هم می‌تواند در تهران توسط نماینده کشتیرانی‌ها و یا بنادر صادر شود. قانون کلی در این باب وجود ندارد.

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به عنوان خط‌مشی خود کلیه ترخیصیه‌ها را توسط نمایندگی‌های خود در بنادر صادر می‌کند. بعضی شرکت‌های کشتیرانی در تهران هم اقدام به صدور ترخیصیه‌ها می‌نمایند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آریاترابرآسیا است.